מהו פרסום בגישה פתוחה?

בפרסום בגישה פתוחה, תוצרי המחקר (מאמרים אקדמיים, ספרים, עבודות תזה וכיוב') זמינים לכולם בצורה מקוונת ובחינם. 
למרות הגישה החופשית, חשוב לציין שעשויות להיות מגבלות על השימוש בחומרים מתוקף חוק זכות יוצרים. מגבלות אלה עשויות לחול גם על מחברי הפרסום.