החתירה לשלום במזרח התיכון

שמו של צ'רני הונצח בספרי ההיסטוריה כבר בהיותו צעיר בן 40, הודות לתפקיד שמילא בגיבושו ועריכתו של נייר העבודה אשר הוביל לחתימה על הסכמי קמפ דיויד בשנת 1978, המסדירים את יחסי השלום בין ישראל למצרים.

Camp David  1978-9

 תמונות ומסמכים קאמפ דיוויד 1978-79 (28 תמונות ומסמכים)

 
     
 
     
 מסמכים

documents image


- דו"ח צ'רני המזרח התיכון - פוליטיקה 2006 (14 מסמכים)

- דו"ח צ'רני ארצות הברית והמזרח התיכון 2004 (9 מסמכים)

- ארצות הברית והמזרח התיכון - פוליטיקה 2003 (15 מסמכים)

- המזרח התיכון - פוליטיקה 2002 ׁ(7 מסמכים) 

- דו"ח צ'רני ארצות הברית והמזרח התיכון 1999 (24 מסמכים)

- דו"ח צ'רני ארצות הברית והמזרח התיכון 1998 (6 מסמכים)

- דו"ח צ'רני המזרח התיכון - פוליטיקה 1997 (14 מסמכים)

- המזרח התיכון - פוליטיקה 1990 (13 מסמכים)

- פוליטיקה ישראל והמזרח התיכון 1984  (16 מסמכים)

- פוליטיקה ישראל והמזרח התיכון 1981  (24 מסמכים)

- קמפ-דיוויד עזר ויצמן ונשיא ארה"ב ג'ימי קרטר 1980  (17 מסמכים)

- קמפ-דיוויד עזר ויצמן ונשיא ארה"ב ג'ימי קרטר 1979 (3 מסמכים)