libcard connhome ophours
emailref chat 1on1
refworks rooms contactush1

זרקור לספרייה

ihpspot1 heritageH evaluationH1 caitaionr isratageH1

טוב לדעת

instruction3 qsia1 jstornew1 computersH

הודעות ועדכונים

אוסף הוידאו ואוסף תמלילי ההצגות
אוסף הוידאו ואוסף תמלילי ההצגות במתחם האוספים השמורים לא יהיו זמינים בתקופה הקרובה. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית. 
שעות פתיחת הספרייה
כמענה לבקשת אגודת הסטודנטים והסטודנטים, תהיה הספרייה פתוחה כפיילוט בשעות 08:00 - 19.45 בין התאריכים: 16 בנובמבר 2014 - 15 בדצמבר 2014 
בתקופה זו נבדוק את שגרת הביקורים בספרייה.
 
 
ההשאלות וההזמנות שלי ("כרטיס קורא")
כדי להחזיר בזמן פריטים הדרושים לקורא אחר ולהימנע מאיחורים וקנסות מיותרים הקפידו לעקוב בקישור: "ההשאלות וההזמנות שלי"  אחר הודעות הספרייה. 
תיבת החזרת ספרים בקומה - 4
במועדים בהם הספרייה סגורה מוצבת לשירותכם תיבת החזרת ספרים בקומה-4 במגדל אשכול.
ספר שיוחזר לתיבה יזוכה במועד הפתיחה הבא של הספרייה. 
walld-_war1
IHPh1