libcard connhome ophours
emailref chat 1on1
refworks rooms contactush1

זרקור לספרייה

caitaionr heritageH evaluationH1 friends1H ditaH isratageH1

טוב לדעת

instruction3 libtour1 libservice

הודעות ועדכונים

שעות פתיחת הספרייה במהלך שנה"ל:
ימים א'-ה' 18:00 - 08:00     
יום ו'        13:00 - 08:00
שירותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני סגירת הספרייה.
שנת לימודים מוצלחת ופוריה!
ההשאלות וההזמנות שלי ("כרטיס קורא")
כדי להחזיר בזמן פריטים הדרושים לקורא אחר ולהימנע מאיחורים וקנסות מיותרים הקפידו לעקוב בקישור: "ההשאלות וההזמנות שלי"  אחר הודעות הספרייה. 
תיבת החזרת ספרים בקומה - 4
במועדים בהם הספרייה סגורה מוצבת לשירותכם תיבת החזרת ספרים בקומה-4 במגדל אשכול.
ספר שיוחזר לתיבה יזוכה במועד הפתיחה הבא של הספרייה. 
korpol1 sl4 sl5 libphoto
IHPh1