חדרי דיונים וחדרים לעבודה בספרייה 


הזמנת חדרי דיונים

לבדיקת זמינות חדרי הדיונים ולהזמנת חדר עומדת לרשותכם מערכת אלקטרונית להזמנת חדרי דיונים. 
שימו לב: חדרי הדיונים בספרייה מבוקשים מאוד. החדרים מיועדים לקבוצות בלבד ולא ליחידים, הזמנת חדר דיונים לשעתיים בלבד. 
יש לדייק ולהגיע בזמן לחדר שהוזמן. חדר מוזמן ישמר למזמין עד 15 דקות משעת ההזמנה. לאחר 15 דקות יעבור החדר לשימוש סטודנטים אחרים.

מידע נוסף ומיקום

כיתות הדרכה

כיתות 165-166 אגף מרכזי קומה 1


מפת הספרייה הכוללת מידע על מיקום חדרי הדיונים 

חדר דיונים וכונניות ספרים


© 2021 אוניברסיטת חיפה - הספריה כל הזכויות שמורות / שד' אבא חושי 199, הר כרמל, חיפה 3498838 / ליצירת קשר / 04-8240289
Live chat