d123 הספרייה פתוחה כעת בימים ראשון-חמישי בשעות: 15:30-08:00. בעת הכניסה יש להירשם בדלפק ולוודא שידוע לכן ולכם מיקום המרחב המוגן הסמוך. שירותי היעץ ימשיכו להינתן מרחוק - בוואטסאפ: 054-3933090 ובדוא"ל.
d123 ספריית הילדים והנוער פתוחה בימים ראשון, שלישי וחמישי בשעות: 12:00-09:00

טפסים
טפסים
חומרי ספרייה לקורס
חומרי ספרייה
לקורס
תשלום באמצעות כרטיסי אשראי
תשלום באמצעות
כרטיסי אשראי
הזמנת חדרי דיונים
הזמנת
חדרי דיונים
סיוע אישי
סיוע אישי
סיוע בדואל
סיוע בדוא"ל
התחברות מהבית
התחברות מהבית
כרטיס קורא
חשבון אישי -
השאלות והזמנות
טפסים
טפסים
חומרי ספרייה לקורס
חומרי ספרייה
לקורס
תשלום באמצעות כרטיסי אשראי
תשלום באמצעות
כרטיסי אשראי
הזמנת חדרי דיונים
הזמנת
חדרי דיונים
סיוע אישי
סיוע אישי
סיוע בדואל
סיוע בדוא"ל
התחברות מהבית
התחברות מהבית
כרטיס קורא
חשבון אישי -
השאלות והזמנות

חדשות הספרייה

ספטמבר 2022
בתקווה לימים טובים יותר
בתקווה לימים טובים יותר

כולנו בספרייה כואבים ומשתתפים בצער משפחות ההרוגים. אנחנו שולחים איחולי החלמה מהירה לכל הפצועים ותקווה לשחרור מהיר של החטופים והשבויים.

חקלאות
תמונות חקלאות מן העבר

מצגת תמונות מתוך האוספים הדיגיטליים של הספרייה בנושא חקלאות.

גישה לטקסט מלא
שובו במהרה

כולנו מייחלות ומייחלים לשחרור מהיר של החטופים והחטופות.
אפשר לצפות בסרטון גם בקישור הבא

images/top10_banner_heb.jpeg
© 2023 אוניברסיטת חיפה - הספריה כל הזכויות שמורות / שד' אבא חושי 199, הר כרמל, חיפה. ת"ד 3338, מיקוד 3103301 / ליצירת קשר / 04-8240289
Live chat