חדר עיון באוסף המפות, שנות ה-70.
Area Studies room, 1970's.
חלונות הספרייה והאגף החדש, 2011
View of the Library and the new wing, 2011
מפתח חיפה לכתבי-עת בעברית, אמירה קהת ואלחנן אדלר, שנות ה-70.
Index to Hebrew Periodicals editors, Amira Kehat and Elhanan Adler, 1970's.
תצוגות בחלונות הספרייה, 2009
Display in the Library windows, 2009
מדור השאלה, שנות ה-70.
Circulation services,1970's.
אולם כתבי-העת בלועזית, באגף החדש
Periodicals stacks in the new wing
מדפי הספרים בספרייה
Library stacks
הפטיו באגף החדש של הספרייה
Patio in the Library new wing
טקס הנחת אבן הפינהלאגף החדש של הספרייה, 2007. נשיא האוניברסיטה, פרופ' אהרן בן זאב והתורמים סוראיה ויונס נזריאן
Cornerstone laying ceremony for the library's new wing, 2007. President of the University, Prof. Aaron Ben-Zeev and the donors: Soraya and Younes Nazarian
עמדות ללמידה עצמית בכניסה לספרייה, האגף המרכזי, יוני 2012
Individual study desks on the entrance floor of the library, June 2012.
טקס הקדשת הספרייה, ה-3 ביוני 2012
Dedication of the Younes and Soraya Nazarian Library June 3, 2012.
טקס הקדשת הספרייה במעמד נשיא האוניברסיטה והתורמים, ה-3 ביוני 2012
Dedication of the Younes and Soraya Nazarian Library June 3, 2012. President of the University Aaron Ben-Zeev and dodnirs: Younes and Soraya Nazarian, June 3, 2012.