מדיניות קבלת תרומות ומתנות

ספריית יונס וסוראיה נזריאן מקבלת בברכה תרומות ספרים, כתבי עת, מפות, תקליטורים, וסוגי חומר אחרים התומכים בתכניות המחקר וההוראה של האוניברסיטה. כל תרומה לאחר קבלתה הופכת להיות רכוש הספרייה. התרומה נבדקת ומוערכת על-ידי ספרנים/מידענים מנוסים.

הספרייה מעריכה את כל התרומות המתקבלות, אולם רק פריטים התואמים את מדיניות פיתוח האוסף מוכנסים אליו. הספרייה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על קבלת הפריטים, מיקומם והטיפול בהם. התורם מתבקש לחתום על טופס הסכמה המאשר זאת.
הספרייה מחויבת לטפל באופן אחראי בפריטים שלא נחוצים לאוסף. לכן אנו מעבירים חומרים אלה לספריות או למוסדות חינוך ותרבות אחרים. פריטים עודפים נמסרים למשתמשי הספרייה, נמכרים או נשלחים למחזור. הרווחים ממכירתם משמשים לרכישת פריטים חדשים לאוסף הספרייה.

red bullet אישור קבלת תרומה
עם קבלת התרומה ישלח הספרן האחראי על המתנות והתרומות מכתב המאשר את קבלתה. אישור זה כולל את שם התורם ותאור קצר של התרומה.

red bullet ניכוי מס
תרומתך לספרייה מוכרת לצורכי מס. על פי דרישת התורם תספק הספרייה מכתב מתאים המאשר את קבלת התרומה.

red bullet הוקרה לתורמים
הספרייה מביעה את הוקרתה לתורמים בדרכים הבאות: 

- שם התורם נרשם בקטלוג הספרייה ברשומת כל פריט המתווסף לאוסף. 

- על פי בקשה, מודבקת לפריטים המוכנסים לאוסף תווית אקס ליבריס ובה טקסט שנקבע בתאום עם התורם.

- תורמים שתורמים אוספים גדולים או נדירים נרשמים באתר "לתת לספרייה" באתר יובא תיאור התורם והאוסף

- התורמים תרומה כספית של 5000$ ומעלה ירשמו באתר "לתת לספרייה" באתר יובא תיאור האוסף או הפרויקט שזכו בתמיכת התרומה.

red bullet לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור קשר עם: 
שרון שפירא-גלאובך 
ענף שירותים טכניים 
ספריית יונס וסוראיה נזריאן 
חיפה, ישראל, 31905 
טל: 04-8249323 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.