יצירת קשר

כתובת הספרייה: ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה. ת.ד. 3338 מיקוד: 3103301 טלפון: 04-8240289 פאקס: 04-8257753
פניות כלליות ופניות לאתר הספרייה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. וואטסאפ הספרייה 054-3933090

© 2024 אוניברסיטת חיפה - הספריה כל הזכויות שמורות / שד' אבא חושי 199, הר כרמל, חיפה. ת"ד 3338, מיקוד 3103301 / ליצירת קשר / 04-8240289
Live chat