מידע ונהלים

ספריית יונס וסוראיה נזריאן באוניברסיטת חיפה משרתת את קהילת האוניברסיטה, בתחומי הלימוד, ההוראה והמחקר. 
נוהל שירותי הספרייה ושעות פתיחת הספרייה. 

שירותי השאלה ניתנים החל מהשעה 08:00. שירותי הספרייה נפסקים כרבע שעה לפני סגירתה. הודעות על שינויים בשעות הפעילות מתפרסמות באתר הספרייה, הודעות על שינויים בשעות הפעילות מתפרסמות באתר הספרייה, באמצעות שילוט בספרייה וברשתות החברתיות.

באוסף הספרייה יותר משני מיליון פריטים מודפסים ודיגיטליים הכוללים ספרים, כתבי-עת, מפות וחומר קרטוגרפי, סרטים, הקלטות שמע, חומר ארכיוני וכתבי יד, כלי אבחון, עבודות גמר ותמונות. החומר זמין על המדפים ובאוספים מיוחדים, והגישה אל רובו היא חופשית. מידע על אוספי הספרייה ומידע על הפריטים החדשים באוסף.

מערכות החיפוש של הספרייה מיועדות לאיתור חומר מחקרי. לקבלת גישה מלאה לכל מאגרי הספרייה, יש להתחבר לרשת האוניברסיטה, או להתחבר לחשבון האישי.

הספרייה מציעה הדרכה מקוונת למידע בסיסי על השימוש בספרייה. הדרכות ייעודיות נוספות, מתקיימות במהלך שנת הלימודים. במחלקת היעץ ניתן סיוע אישי והדרכות קבוצתיות בשימוש יעיל במשאבי הספרייה. השאלת פריטים מאוסף הספרייה היא אישית, ומתבצעת באמצעות הצגת תעודה מזהה. ניתן לשאול עד 500 פריטים מרוב אוספי הספרייה. תקופת ההשאלה נקבעת בהתאם להרשאות השאלה אישיות ולסוג החומר. חשוב להחזיר פריטים מושאלים במועד. איחור בהחזרת פריטי ספרייה מוזמנים יגרור חיוב בקנס בגין כל יום איחור שבו הספרייה פתוחה. הקנסות מחושבים, בהתאם לאוסף, לפי בסיס יומי ועל כל פריט ופריט. לא ניתן לקבל שירותי השאלה והארכה עד להחזרת ספרים מוזמנים ולתשלום כלל הקנסות (לספרייה ולאוניברסיטה). קנסות ספרייה שלא שולמו ימנעו שירותי השאלה, וכן קבלת אישורים: כניסה לבחינות, זכאות לתואר ותעודת סיום תואר. ניתן להגיש בקשה לביטול או הפחתה בקנס. 
הודעות מחלקת ההשאלה ניתן לקבל בדואר אלקטרוני. מידע נוסף בדף שירותי השאלה. 

שירות השאלה בין-ספרייתית מספק פריטים שאינם מצויים באוסף הספרייה, מספריות אחרות בארץ ובעולם, וכן שירות סריקה של פריטים מאוסף הספרייה (בהתאם למגבלות של זכויות היצירה). ניתן להזמין גם משלוח לפריטים מאוסף הספרייה. מידע נוסף בדף שירות השאלה בין-ספרייתית

עמדות ההדפסה הציבוריות באזור דלפק היעץ בקומת הכניסה לספרייה מאפשרות חיוב הדפסה באמצעות כרטיס אשראי. מרכז הצילום מציע גם שירותי צילום והדפסה בצבע, סריקה, צריבה וכריכה.

הכניסה לספרייה והגישה למרבית אוספיה - חופשית. קבלת שירות לאיתור חומרי ספרייה כרוכה בתשלום. מידע נוסף בדף שירותי הספרייה. מידע נוסף בדף שירותי הספרייה למבקרים

למען השמירה על תנאי הלימוד והמחקר בספרייה אין לאכול או לשתות בספרייה (למעט מים מבקבוק) ויש לשמור על השקט. השימוש בטלפונים סלולריים אסור. הפרת כללים אלו תגרור נקיטת אמצעים משמעתיים.

© 2024 אוניברסיטת חיפה - הספריה כל הזכויות שמורות / שד' אבא חושי 199, הר כרמל, חיפה. ת"ד 3338, מיקוד 3103301 / ליצירת קשר / 04-8240289
Live chat