איזורי למידה שקטה ואיזורי למידה בקבוצה

הספרייה היא ספרייה שקטה ואסור לעבוד בה בזוגות וכו' חוץ מהאזורים המסומנים אחרת: חדרי הדיונים, חדרי העבודה בקבוצות, אזור המפות ואזור היעץ לשעבר בקומה הראשונה באגף הצפוני.

לתשומת ליבכם: למען השמירה על תנאי הלימוד והמחקר בספרייה הינכם מתבקשים להמנע מאכילה ושתיה למעט מים מבקבוק ולהקפיד לשמור על השקט. השימוש בטלפונים סלולריים אסור, ועליכם לכבותם לפני הכניסה. קוראים שיפרו כללים אלו צפויים לנקיטת אמצעים משמעתיים נגדם.

שומרים על השקט בספרייה


שומרים על השקט בספרייה


שומרים על השקט בספרייה

© 2023 אוניברסיטת חיפה - הספריה כל הזכויות שמורות / שד' אבא חושי 199, הר כרמל, חיפה. ת"ד 3338, מיקוד 3103301 / ליצירת קשר / 04-8240289
Live chat