כתבי עת אקדמיים בעברית במאגר JSTOR

לקהיליית האוניברסיטה ניתנת גישה לטקסט המלא של 52 כתבי-עת מרכזיים בעברית מהגליון הראשון ועד לשנים האחרונות. לקבלת גישה מחוץ לקמפוס יש להתחבר מהבית למשאבי הספרייה. בנוסף לגישה באמצעות מאגרי הספרייה, ניתנת גישה לפרויקט לכלל האוכלוסיה באמצעות רישום באתר הספרייה הלאומית. פרוייקט JSTOR הישראלי התבצע במשותף ע"י JSTOR, הספרייה הלאומית והספרייה שלנו.

© 2024 אוניברסיטת חיפה - הספריה כל הזכויות שמורות / שד' אבא חושי 199, הר כרמל, חיפה. ת"ד 3338, מיקוד 3103301 / ליצירת קשר / 04-8240289
Live chat