פעילות הנצחה באוניברסיטה

אוניברסיטת חיפה מקיימת מספר פעילויות הנצחה חינוכיות וחברתיות לזכר סטודנטים, בוגרים, בני משפחה של עובדים, חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. לצד פעילויות אלה מקיימת האוניברסיטה פרויקטים המנציחים את החללים באמצעות מתן מלגה על שמם. כלל פעילויות ההנצחה באוניברסיטת חיפה תורמות לשמירה על זכרם ועל מורשתם של הנופלים, מעלות על נס את פועלם ומבטיחות כי יישארו בקרבנו לעד.

יהי זכרם ברוך


פניות בנושא הנצחה ניתן להעביר לגב' יעל ברגר לשכת דיקאנט הסטודנטים בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פניות בנושא פעילויות ההנצחה ניתן להעביר לגב' רחל קברמן, ראש אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
והן יטופלו בהקדם האפשרי.