ניהול יחידות השאלה בין-ספרייתית

מדריכי עלמא ואלף

עלמא 

מדריך מקוון
Ex Libris Knowledge Center

תירגול
Borrowing - Physical & Digital - EXL
Lending - Digital - EXL
Lending - Physical - EXL

כללי
Alma RS - על תפעול, אחידות ושירותיות - אורלי ניסן-שלם
Borrowing workflow - Lynne Porat
Lending workflow - Lynne Porat
Borrowing workflow - Orly Nissan-Shalem
Lending workflow - Orly Nissan-Shalem
Lynne's questions during implementation
All you wanted to know about Resource Sharing in Alma

מצגות
Alma Resource Sharing Meli 2018 - Lynne Porat
Borrowing Physical and Digital - Limor Cohen

Borrowing Physical Part 1 - Merav Mortenfeld-Kless
Borrowing Physical Part 2 - Mira Ben-Ari
Borrowing Digital - Mira Ben-Ari
Lending Physical - Mira Ben Ari
Lending Digital - Mira Ben Ari
Alma Resource Sharing 2018 - Moshe Shechter
Alma Resource Sharing Tips & Tricks 2017 - Lynne Porat
Alma Resource Sharing Overview 2017 - Stephen Bowman
Alma Resource Sharing Models 2014 - Moshe Shechter


סרטונים
Alma Resource Sharing Meli 2018 - Lynne Porat
Alma Resource Sharing 2017 - Moshe Shechter
Alma Resource Sharing 2016 - Moshe Shechter
Alma Resource Sharing Webinar 2015 - Barbara Rad-El
Resource Sharing Request Recalls
Managing Borrowing Renewals

אלף
השב"ס גירסה 22 באנגלית

השאלה גירסה 22 באנגלית
השב"ס גירסה 21 באנגלית
השאלה גירסה 21 באנגלית
השב"ס גירסה 20 באנגלית
השאלה גירסה 20 באנגלית
השב"ס גירסה 18 בעברית
השב"ס גירסה 16 בעברית