חמישי, 24 נובמבר 2011 00:00

ישום שיטת המפתוח הנושאי בספרות ילדים בערבית

Sample Image
מדפי ספרי הילדים בערבית באוסף ספרי הילדים              

red_bullet.jpg ספרות ילדים בערבית - היסטוריה

מסוף המאה התשע עשרה צמחה ספרות ילדים ערבית במרחב התרבותי של ארץ ישראל. ספרים אלו נכתבו והוצאו לאור בעיקר כדי למלא תפקיד במערכות החינוך החדשות שהוקמו עבור האוכלוסיה הערבית, המוסלמית והנוצרית במדינה העות'מאנית. רוב הספרים שימשו כספרי לימוד, ומימוש הטקסטים בשפה הערבית נעשה על ידי שילוב של טקסטים שאומצו מספרות המבוגרים והערבית הזמינה, המסורתית והמודרנית, עם טקסטים שנכתבו במיוחד לילדים, ויובאו באמצעות תרגום ועיבוד מספרות הילדים המערבית, או עם טקסטים מקוריים שנכתבו על פי הדגם המערבי.  התפקיד העיקרי של הספרים היה לשמש כלי בהוראת התחומים השונים של תכניות הלימוד החדשות. הם תרמו לביסוס כתיבה ספרותית מובחנת לילדים בשפה הערבית, וגם להכנתה של קבוצה זו לקראת חייה כחלק מקבוצת הבוגרים המשכילה המודרנית, על ידי חשיפתה לרפרטואר ספרותי מיוחד שנע על הציר בין ישן לחדש.

במהלך השנים התפתחה הכתיבה של ספרות ילדים בערבית בישראל, ותכניה של הספרות כללו: סיפורי עם, ספרות לימודית הדרכתית, וספרות חדשנית אשר עסקה במוטיבים ספרותיים שונים כגון: צער בעלי חיים, חריצות, אהבת הטבע והשמירה עליו, אהבה הדעת וההשכלה, ערכים לאומיים וחברתיים.

red_bullet.jpg מפתוח נושאים בספרות ילדים בספריית הילדים באוניברסיטת חיפה

בספריית אוניברסיטת חיפה, אוסף ספרי ילדים הכולל כ-20,000 ספרים, כשמתוכם כ-2000 ספרי ילדים בערבית, מקור ותרגומים. משנות ה-90 פותח ע"י צוות הספריה "המפתח הנושאי לספרות ילדים ונוער".

מפתוח נושאי נדרש כדי לאפשר חיפוש של מוטיבים ונושאים לצרכי מחקר, צרכים טיפוליים, צרכי הוראה וחנוך, או קריאה והנאה. המפתח הנושאי נועד לשרת את צרכי אוכלוסיית הסטודנטים והחוקרים שבאוניברסיטה, העוסקים בתחומים הקשורים לספרות ילדים ואת צרכיהם של העוסקים בתחום זה מחוץ לאוניברסיטה: ספרנים, מטופלים, אנשי חנוך, הורים, נער וילדים.


Sample Image


מספרי אוסף ספרי הילדים בערבית                                               

red_bullet.jpg מפתוח ספרות ילדים בערבית

לצורך המפתוח של ספרי הילדים בערבית נעשה שימוש ב"מפתח הנושאי" הקיים בעברית, כאשר תחת הנושאים בעברית (לדוגמא: "חורף", "בעלי חיים" או "ידידות"), מופיעים ספרי ילדים בעברית וערבית כאחד.
יחד עם זאת, לצורך מפתוח ספרי הילדים בערבית, הוספנו ושילבנו ברשימת הנושאים כאלו שהם ייחודיים לאסלאם ולעולם הערבי:
חגים ומועדים באסלאם: חג הקורבן, רמד'אן.

אסלאם היסטוריה: כליפות, צופיות (אסלאם), מוחמד הנביא.

חגים ומועדים בנצרות.

כפר ערבי

אישים באסלאם.

אוסף ספרי הילדים בערבית מתפתח וגדל, ואף נוספים לו ספרים מתורגמים מעברית לערבית. לאור התפתחות זו, ישנה חשיבות מירבית לפיתוח אוצר המונחים למפתוח ספרי ילדים בערבית, מפתוח אשר מאפשר חיפוש ומציאת פריטים בנושא המבוקש.

החומר לסקירה זו, נלקח ועובד מעבודתו של רפי מאי "ישום שיטת המפתוח הנושאי בספרות ילדים בערבית"
אשר הוגשה כעבודת סיכום התמחות הפרקטיקום שעשה בספריית אוניברסיטת חיפה בשנים תשס"ב-תשס"ד

לאתרים נוספים בנושא ספרות ילדים בערבית בישראל:

המרכז לספרות ילדים ערבית (במרכז הספר והספריות בישראל)

מרכז לספרות ילדים בערבית (במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל)


red_bullet.jpg הכנת הסקירה: ענת אוסטר ותמי צוק. צילום: אלכסנדרה וולוך