שני, 22 יוני 2015 05:45

"אמנים במלחמת העולם הראשונה"

תערוכת ציורים, כתבי עת וספרים מאוסף הספרייה. אוצרת: פרופ' אסתר לוינגר החוג לתולדות האמנות.

פתיחת התערוכה באגף המאכזי בספרייה
אירוע פתיחת התערוכה, משמאל פרופ' אסתר לוינגר 

התערוכה בוחנת את האופנים שבהם אמנים תארו את השלכות המלחמה על גוף האדם ועל הסביבה, את הרס הערים והכפרים עד היסוד. האמנים הציגו את החורבן שגרמו טכנולוגיות מלחמה חדשות, הם ציירו את מראות שדות הקרב ותוצאות ההפגזות הכבדות וההפצצות מהאוויר בדימויים של בוץ, עצים שרופים וגדומים, שוחות ובורות מוצפי מים. האדמה החרוכה נראית כפצע מוגלתי פתוח, בניינים הרוסים דומים לפנים פצועים, וכלי מלחמה הרוסים כגופות פעורים.

אמנים וסופרים שהשתתפו במלחמה כתבו על הקרבות עקובי הדם ועל אנשים צעירים שנרצחו או נפגעו בגופם ובנפשם במלחמת שווא. המלחמה הייתה על כלום ונגמרה בכלום. התוצאה שלה ושל ההסכמים שנכרתו בעקבותיה הייתה מלחמת העולם השנייה.

red bullet מצגת מתמונות התערוכה: (הכנת המצגת: ד"ר אביבה לוין-בלואוסוב ותחיה דולינסקי)

 לתמונות נוספות מאירוע הפתיחה

פתיחת תערוכה

red bullet צילום והפקת התערוכה: ג'ני כרמל וצוות הספרייה