תודות


מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט      הספרייה הלאומית        המוזיאון הימי הלאומיindex  קרן קיימת לישראל      בית מרגולין


ספריית יונס וסוראיה נזריאן         אוניברסיטת חיפה      הפקולטה למדעי החברה   הפקולטה למדעי הרוח      הפקולטה למדעי הטבע והסביבה

***זכויות השימוש בתמונות באתר, באדיבות המוזיאון הימי הלאומי, חיפה