סרטוני הדרכה

סרטון ההדרכה המתאר בקצרה את המערכת ומדגים כיצד להעלות פריט מידע

סרטון הדרכה לשימוש במערכת ZENODO