חדש במפתח חיפה למאמרים

עדכון אחרון: מרץ 2024

כתבי עת חדשים במפתח:
השנה נוספו 16 כתבי עת חדשים למאגר, ביניהם:

מעיינות – כתב עת מחקרי, שפיט, אלקטרוני.
יוצא לאור על ידי המכללה האקדמית תלפיות. כתב העת מפרסם מאמרים מדעיים בנושאי יהדות וחינוך,לענפיהם, ומטרתו להעניק במה למחקרים ולמאמרים במנעד של דיסציפלינות ובמגוון נקודות מבט ומבע, ובכך להעמיק ולהעשיר את עולמם של החוקרים והלומדים.

מוגבלות וחברה – כתב עת מחקרי, אלקטרוני
כתב העת "מוגבלות וחברה: מחקר ופרקטיקה", יוצא לאור על ידי בית איזי שפירא מתוך הכרה בחשיבות פיתוח ידע רב-תחומי והעמקת שיח מקדם שוויון בשדה המוגבלות. מתוך הבנה כי אין המדרש עיקר אלא המעשה, תכניו של כתב העת מציגים עבודות מחקריות בשילוב עם פרקטיקה מקדמת איכות חיים. כמו כן, ברוח המימרות "שום דבר אודותינו בלעדינו" ו"לא עוד מחקרים עלינו בלעדינו", כתב עת זה מעודד אנשי מקצוע לאמץ את גישת "המחקר המשלב" במחקריהם בתחום המוגבלות.

הקשרי לשון – כתב עת מחקרי, שפיט, אלקטרוני
כתב העת "הקשרי לשון – בלשנות, פרשנות, משמעות", היוצא לאור במסגרת "המרכז ללימודי הטקסט" במכללת ליפשיץ בירושלים, הוא כתב עת אקדמי שפיט(peer reviewed) בעברית, המיוחד לחקר הטקסט בהקשריו המגוונים ולמגעיה של תורת הלשון עם תחומי דעת משיקים ומשלימים. במסגרת כתב העת ניתנת במה למחקרים עדכניים של טקסטים קלסיים ומודרניים במגוון סוגות וסוגים.


קבצים חדשים במפתח:

בעקבות שיפור בשליפת המידע על קבצים המתפרסמים בפורמט אלקטרוני, במיוחד ב"כותר" וב"פסיק", עלתה מאוד כמות הקבצים שאנחנו כוללים במפתח.
השנה נוספו 95 קבצים חדשים למאגר, ביניהם:

לא איש בשורה / עורכים: רונית שלו, אתי אבלין ועמירם רביב (טקסט מלא זמין למנויי ספריית פסיק בלבד)
במדינת ישראל מתפתח בשנים האחרונות תחום האבל, השכול וחקר האובדן והתגובות של המשפחות השכולות. אנשי מקצוע שונים בארגונים ובמשרדי הממשלה מתמודדים מדי יום עם הצורך למסור בשורה מרה. משרד הרווחה למשל, נותן מענה טיפולי למשפחות שכולות באמצעות תוכנית הסיוע למשפחות שכולות מתאונות דרכים, רצח והתאבדות. חלק ממפעילי התוכנית הזו הם צוותי הבשורה המרה: עובדי הרשויות המקומיות (בעיקר עובדות סוציאליות), שחוברים לקציני משטרה ומוסרים למשפחות את ההודעה המרה על אודות המוות שפקד את יקירם, ומלווים אותם בשעות הראשונות. הספר כולל ספרות מקצועית עדכנית, שתסייע להכשרת המודיעים בארגונים השונים, תבהיר את מהות תפקידם ותתייחס למצבם בזמן ההודעה, לפניה ואחריה.


סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר רב תרבותי
/ עורכות: מרי גוטמן ודבורה קורט. (טקסט מלא זמין למנויי ספריית כותר בלבד)
עם השנים מעמיק השיח על חשיבותם של מרחבים משותפים בחברות מרובות תרבויות מתוך תפיסה כי מרחבים אלה יעודדו סובלנות, הקשבה ואמפתיה בין קבוצות. בישראל חזון זה לא עמד במבחן המציאות לאורך ההיסטוריה, והקושי לחלוק מרחבים משותפים אף החריף בעיתות של משברים בריאותיים, פוליטיים וביטחוניים. דוגמאות לכך בלטו בתקופות של לחימה ברצועת עזה, אז התלקחו ברחובות ישראל מהומות גזעניות שהחריפו אף יותר בערים המשותפות. מאורעות נוספים שנחרטו בזיכרון הקולקטיבי הישראלי מזוהים כמחלוקת בין "ישראל הראשונה" ל"ישראל השנייה" ומייצגים את המתח הפוליטי בחברה, שבשנים האחרונות בא לידי ביטוי בהפגנות ובמאבקים שגרמו לפילוג העם. מאורעות אלה מהדהדים ללא הרף, מחלחלים למערכת החינוך ומשפיעים על הדינמיקה הן בכיתות הן בחדרי: אינטרנציונליזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. ספר זה דן במכלול דילמות וסוגיות המנוהלות על ידי מכשירי מורים בדרך להשגת מטרות אלה, באמצעות מחקרים אמפיריים שערכו מכשירי מורים ומורות מעשרה מרחבים משותפים במוסדות להכשרת מורים ברחבי הארץ.

עזה: מקום ודימוי במרחב הישראלי
/ עורכים: עמרי בן יהודה ודותן הלוי
(טקסט מלא זמין למנויי ספריית כותר בלבד)
אסופת המאמרים החלוצית הזאת בוחנת את עזה כמקום ישראלי, מקום בתודעה הישראלית, מחוצה לה ובתוכה פנימה. הספר מציע בחינה מקיפה של עזה כמקום וכדימוי בישראל באמצעות שלל דיסציפלינות הנוגעות בלימודי התרבות: היסטוריה של ישראל ופלסטין, שירה וספרות, קולנוע וטלוויזיה, אומנות ואדריכלות. לספר שתי עמדות עיקריות: ראשית, הוא בוחן את עזה, הרצועה והעיר, כהטרוטופיה של ישראל, כלומר כמקום משותף ובה בעת גם זר, זה שנמצא בתוך הגוף (בתוך הגבול) אך בשוליו. שנית, הוא בוחן את עזה בעיני המתבוננים עצמם, בעיני הישראלים, ונמנע במכוון מהגישה האוריינטליסטית המתיימרת לדעת את ״המזרח״ או לייצגו. במקום זאת, הספר מציע לימוד של ישראל עצמה ושל תרבותה, כפי שהיא משתקפת במראה העזתית. באמצעות עזה הספר שואל: מהו מרחב ישראלי בכלל?


נושאים חדשים במפתח:


בין הנושאים החדשים שנוספו השנה למפתח, ניתן למצוא:

מלחמת חרבות ברזל

תוכן מבוסס משתמש - User-generated content

איסוף מודיעין (צבא ושירותי ביטחון)