חדש במפתח חיפה למאמרים

מה חדש (עדכון אחרון: ינואר 2021)

כתבי עת חדשים במפתח:

היסטוריה, הגות, ריאליה – כתב עת מחקרי, שפיט. 
ביטאון רב תחומי המבוסס על דברי כנסים אקדמיים שנערכים אחת לשנה במכללת אמונה-אפרתה.

ביו אתיקה – כתב עת מקצועי , אלקטרוני בלבד. בעריכת לימור מלול ובהוצאת מכללת צפת.

אפוק טיימס - Epoch מבט רענן על עולמנו המשתנה: עיתון דו-שבועי. כתב עת פופולרי.

נקודת מפגש – כתב עת מקצועי, אלקטרוני בלבד, בהוצאת מכון חרוב. 
כתב העת נקודת מפגש מיועד לקהילת אנשי המקצוע העוסקים בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. תרומתו של כתב העת בהנגשת הידע הקיים והנצבר – באקדמיה ובשטח – לאנשי המקצוע, ביצירת שפה משותפת ובהגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים.

קבצים חדשים במפתח:

"המשפחה בשלהי העת העתיקה" בעריכת: אוריאל סימונסון ויניב פוקס. 
במוקד מאמרי הקובץ ניצבת המשפחה. המשפחה וקשרי השארות העמידו מסד מרכזי לקהילות שלהי העת העתיקה. יחסים בין בני משפחה ובין משפחות לקהילות תופסים מקום חשוב במקורות המשפט, התאולוגיה, הפרוזה, השירה והאומנות של בני התקופה. אין ספק שמוסד המשפחה נתון לפרשנויות שונות לפי המקום והזמן, ובכל זאת נמצא במאמרים שבקובץ נקודות השקה רבות. לא אחת המשפחה העולה מן המקורות היא קהילה זוטא, שנסמכת על מכלול רחב של ערכים ודפוסי התנהגות משותפים, קהילה שהיחסים בין חבריה נרקמים על מצע של רגשות ועקרונות. בתור שכזו פותחת המשפחה אשנב את ההיסטוריה של התקופה, והעיסוק בה לא רק מחדד את הדומה והשונה שבין תרבויות המרחב, אלא גם מסייע להעמיק בעולמן הרוחני והחומרי של קהילות שלהי העת העתיקה.

מפגשים: היסטוריה ואנתרופולוגיה של המרחב הישראלי-פלסטיני: בעריכת: דפנה הירש.

האם נקודת המבט האנתרופולוגית יכולה לאפשר תובנות חדשות על ההיסטוריה הציונית והפלסטינית, ובמיוחד על היחסים ההדדיים בין שתי החברות? מהי תרומתה של ההיסטוריה לאנתרופולוגיה של החברות הישראלית והפלסטינית, ואֵילו פרקטיקות של זיכרון וסיפור היסטוריה מתקיימות בהן? הקובץ "מפגשים: היסטוריה ואנתרופולוגיה של המרחב הישראלי-פלסטיני" מציג גישה מחקרית ביקורתית המושתתת על המפגש שבין היסטוריה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ומחקר תרבות במרחב המקומי. לעומת "המבט מלמעלה ומרחוק", המאפיין חלק ניכר מההיסטוריוגרפיה המקומית, לרבות זו הביקורתית, מאמרי הספר מציעים "מבט מלמטה ומקרוב" על מגוון זירות חברתיות במרחב הישראלי-פלסטיני, בהן חוף הים, מסעדה תל אביבית, הגטו בלוד, חבל לכיש, דיר אל-אסד, נמל יפו וסיורים בחיפה.

נושאים חדשים במפתח:

למידה חברתית-רגשית Social Emotional Learning

תחיית לשון Language revival

דור ה-Z Generation Z

מחלת הקורונה (COVID-19 (Disease