רכישת מינוי

הגישה למפתח המאמרים בעברית היא למנויים מוסדיים (ספריות, ארגונים וכו')
הגישה ניתנת על פי זיהוי אוטומטי (מספר IP) רישיון כולל למוסד (License Site)
לבתי ספר ולספריות ציבוריות ניתנת גישה על פי שם משתמש מוסדי וסיסמא.
יש אפשרות רכישה לאנשים פרטיים.

כתובת אתר המפתח: http://lib.haifa.ac.il/systems/ihp.htm

לרכישת מינוי נא לפנות למערכת מפתח חיפה, ספריית יונס וסוראיה זנריאן, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838. 

פקס 04-8257753 או לדוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


מחירי המינוי למפתח המאמרים

מחירי המינוי למפתח המאמרים נקבעים לפי סוגי מוסדות המנויים וגודלם.

להזמנות או בירורים נא לפנות אל: 
נעמה פרידמן, ראשת תחום המפתח למאמרים בעברית  
ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838.
דואר אלקטרוני:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
טלפון: 04-8288113

חברת "און טיים בע"מ" מרכזת את תהליך ההזמנות וגביית התשלומים למרבית המנויים על מפתח חיפה.
פרטי התקשרות
טלפון במשרד: 04-8405051 
נייד: 052-5530772 
שרון מייקלס