אודות מפתח חיפה למאמרים

המפתח הוא מאגר מידע ביבליוגרפי רב-תחומי, שבעזרתו ניתן למצוא חומרים המתפרסמים בעברית ובערבית במגוון תחומי ידע וברמות שונות.

המאגר מכיל:

המאגר מכיל: 

- הפניות לכ- 970,000 מאמרים , מתוכם כ- 1200 בערבית.
- 1385 כתבי עת, מהם כ- 451 כתבי עת שוטפים
- למעלה מ- 700 קבצים
- מבחר מאמרים מתוך עיתונים יומיים

מפתוח חיפה למאמרים הוא פרויקט ייחודי של ספריית אוניברסיטת חיפה. הגישה למפתח היא למנויים מוסדיים או ליחידים במוסדות האקדמיים בלבד. סטודנט או חוקר המעוניין בגישה מהבית למפתח חיפה למאמרים, יפנה לספריית המוסד שלו, לקבלת פרטים נוספים.

המאגרים המרכיבים את המפתח חיפה למאמרים:

{slider   המפתח למאמרים בעברית ובערבית}

מאגר זה, המתעדכן מדי יום, כולל מאמרים שפורסמו בכתבי-עת נבחרים בעברית בנושאים רבים: יהדות, ספרות, לשון, חינוך, היסטוריה וארכאולוגיה, אמנויות ואדריכלות, רפואה, בריאות הציבור, עבודה סוציאלית, גרונטולוגיה, משפטים, חקלאות, טבע, מדע וטכנולוגיה, חברה ומדינה ועוד. עבודת המפתוח במאגר זה החלה ב-1977, ולאחרונה הוחל במפתוח רטרואקטיבי של מאמרים שהתפרסמו לפני שנת 1977. מדי שנה מתווספים למפתח כ- 18,000 מאמרים. עבודת המפתוח נעשית על ידי צוות הספרייה של אוניברסיטת חיפה. בעבר סייעה גם ספריית יד יצחק בן-צבי במפתוח כתבי-העת המתפרסמים על ידה. בנוסף, התקבל סיוע במפתוח גם מהפקולטה לחקלאות ברחובות, מהחברה להגנת הטבע ומגב' יעל בהרב מספריית אוניברסיטת תל-אביב.
החל משנת 2002 נוספו תקצירים לרשומות הביבליוגרפיות, והרשומות הביבליוגרפיות קושרו לטקסט המלא במידה והדבר התאפשר. כיום המאגר כולל כ- 150,000 קישורים למאמרים הנמצאים בטקסט מלא באינטרנט. בערבית ממופתחים כתבי העת: 

الكرمل (אלכרמל): כתב-עת לשפה וספרות ערבית.  

المرايا (אלמראיא): כתב-עת לספרות ילדים. 

دارنا (דארנא): כתב-עת לחינוך וספרות. 

جامعة (ג'אמעה): כתב-עת לאסלאם, תרבות, ספרות וחינוך. 

المجلة (אלמג'לה): כתב-עת לשפה וספרות ערבית. 

{slider  מאגר מידע ארץ-ישראל}

מאגר ביבליוגרפי זה הוא פרויקט משותף של ספריית אוניברסיטת חיפה והספרייה של יד יצחק בן-צבי. המאגר כולל היום 28,560 רשומות, ומהווה השלמה למפתח המאמרים בנושאים הקשורים בעיקר להיסטוריה, גאוגרפיה וארכאולוגיה של ארץ-ישראל והמזרח הקדום. המאגר מכיל הפניות למאמרים באנגלית, צרפתית וגרמנית, למאמרים בעברית שפורסמו גם לפני 1977, וכן לספרים, פמפלטים, ודוחות.

{slider  מפתח תל-חי לעיתונות יומית}

מיזם זה, הכולל הפניות ל 86,600 מאמרים, נערך על ידי הספרייה המרכזית של אוניברסיטת בר-אילן עד סוף שנת 2005. מפתח בר-אילן מורכב מ-2 פרויקטים:
1. המפתח למוספים ספרותיים מעיתונות יומית שפורסמו בערבי שבת וחג, בין השנים 2005-1985 .
2. מפתחות לכתבי-העת "אורלוגין" (1957-1950), "מלילה" (1956-1944) ו-"מולד" (1986-1948).
פרויקט זה משלים, במידה מסוימת, את מפתח תל-חי לעיתונות יומית, בעיקר בכיסוי שהוא נותן לעיתונות החרדית ובכיסוי, בתחומים מסוימים, למאמרים שפורסמו בין השנים 1994-1992. העבודה במפתח זה הופסקה בסוף שנת 2005.

{slider מאגר האישים - ירושלמי}

מאגר המבוסס על מפתח האישים שיצר יוסף ירושלמי, שהיה בעבר ספרן בספריית אוניברסיטת חיפה. האוסף קוטלג במקור על גבי כרטיסיות שהוסבו למיקרופיש, ולאחרונה התחלנו בפרויקט העברה של תכני המיקרופיש לרשומות במפתח. המאגר המקורי כולל כ-65,000 רשומות, ובהן הפניות למאמרים שהתפרסמו בכתבי עת ובקבצים שונים בין שנות הארבעים לשנות השבעים של המאה הקודמת. כל המאמרים מתמקדים באישיות כלשהי: אמן, סופר, פילוסוף, איש רוח או אישיות היסטורית כגון: אברהם אבינו, ר' יהודה הלוי, אבן ח'לדון, בן גוריון.
במאגר גם מאמרי ביקורת על ספר או יצירה ספרותית שנכתבה על ידי כותב מפורסם, כגון: משה שמיר, דוד אבידן, יוסף חיים ברנר.
במפתח למאמרים ישנה אפשרות להגביל את החיפוש למאגר האישים (ירושלמי) בלבד.

{ Slider כל המאגרים}

מאגר זה מכיל הפניות למאמרים מכל המאגרים
התזאורוס (רשימת המונחים)
מלבד תפקידו החשוב ביצירה ובשימוש במאגר, משמש התזאורוס של המאגר גם ככלי עזר עליו מסתמכים פרויקטים ישראלים רבים העוסקים במפתוח, בספריית אוניברסיטת חיפה ובספריות אחרות. התזאורוס מכיל למעלה מ- 50,000 מונחי מפתוח ומספר רב של רמיזות. חלק מהנושאים הם שמות של אישים, תאגידים, הצגות וסרטים. מונחי המפתוח קשורים ביניהם בקשרים היררכיים (מונחים קשורים, מונחים צרים ומונחים רחבים).
שיוך מוסדי של מחברים
בשנים האחרונות אנו מכניסים לרשומות במפתח את השיוך המוסדי של מחברי המאמרים. השיוך המוסדי מוצג ברשומה רק אם המו"ל כלל את המידע על החוקר כחלק מהפרסום. השיוך המוסדי ניתן למחברים המפרסמים מאמרים בכתבי עת אקדמיים ומחקריים, בכתבי עת מקצועיים ובקבצים.

קישור למאמרים שהועלו ל- JSTOR
הפרויקט של כתבי העת הישראליים ב JSTOR הוא שיתוף פעולה בין חברת JSTOR לבין הספרייה הלאומית וספריית יונס וסוראיה נזריאן באוניברסיטת חיפה. במסגרת הפרויקט נסרקו מאמרים מכתבי עת בעברית והועלו לפלטפורמה של JSTOR החל מהכרך הראשון. עד היום נסרקו 47 כתבי-עת מרכזיים בעברית וחלק גדול מהמאמרים בהם מקושרים לרשומות המפתח. מינוי לאוסף כתבי העת בעברית ב-JSTOR יאפשר גישה לטקסטים המלאים של כתבי עת אלו מתוך המפתח למאמרים בעברית. רשימת כתבי העת שהועלו עד היום לפרויקט JSTOR בקישור המצורף

{/sliders}

 אפשרויות החיפוש במאגר:

כדי לתת מענה למגוון צרכים ורמות חיפוש מוצעות למשתמש אפשרויות שונות של חיפושים במאגר המידע:

{slider מפתח חיפה למאמרים מתוך כתבי עת }

מאגר הכולל מאמרים מתוך קבצים, כתבי עת אקדמיים, מחקריים ומקצועיים וגם כתבי עת פופולריים.

{slider מאמרים מתוך כתבי עת אקדמיים ומחקריים}

מאגר מצומצם, המכיל רק מאמרים מתוך כתבי-עת של מוסדות אקדמיים ומחקריים, ללא כתבי-עת של ארגונים מקצועיים.

{slider מאמרים מתוך כתבי עת אקדמיים מחקריים ומקצועיים }

מאגר המכיל כתבי-עת של מוסדות מחקר וגופים אקדמיים (למשל "אופקים בגיאוגרפיה" של אוניברסיטת חיפה ו"מגמות" של מכון סאלד), כמו גם כתבי-עת של ארגונים ואיגודים מקצועיים (כגון "גן שדה ומשק" של ארגון מגדלי ירקות, "האחות בישראל" של הסתדרות האחיות והאחים בישראל וכד'). המאגר אינו מכיל כתבי-עת פופולריים.

{slider מאמרים מתוך כתבי עת שפיטים Peer Reviewed }

מאגר זה כולל כתבי עת שהמאמרים המתפרסמים בהם נמסרים לשיפוט לפני הפרסום.
רוב כתבי העת הכלולים בסט זה נמצאים גם ב - מפתח חיפה לכ"ע אקדמיים ומחקריים אך כלולים בו גם מספר כתבי עת מקצועיים השולחים את המאמרים לשיפוט עמיתים לפני הפרסום.
סט זה, של כתבי עת שפיטים מוגדר ברמת כתב העת ולא ברמת המאמר הספציפי. כתמיד, יש להעריך כל מאמר לגופו כדי לקבוע האם ניתן להסתמך עליו בעבודה אקדמית.
השיפוט, או בקרת עמיתים, הוא הליך בו מערכת כתב העת מעבירה את המאמר ל"שיפוט עמיתים" (peer review), אנונימי בדרך כלל, של עורכים ומומחים בתחום שהמלצותיהם קובעות אם המאמר יתפרסם בכתב העת והאם נדרשים המחברים לערוך בו תיקונים ושינויים.

{slider מאמרים מעיתונות יומית (כיסוי חלקי) }

מאגר זה מכיל הפניות למאמרים נבחרים מתוך עיתונים יומיים בלבד.
הוא כולל צירוף של שני המאגרים:
מפתח תל-חי לעיתונות יומית (1997-1985)
מפתח למוספים ספרותיים של בר-אילן (1985-2005)

{slider רשומות המידע על כתבי העת והקבצים במפתח}

במאגר זה מידע על כל כתבי העת והקבצים במפתח.
המידע כולל:
- שם כתב העת או הקובץ
- שם המוציא לאור העת ומקום ההוצאה
- שנות מפתוח
- תחומי העניין של כתב העת
- סיווג כתב העת: מחקרי, מקצועי, פופולרי, שפיט, מוכר על-ידי הות"ת
החיפוש במאגר זה הוא לפי שם כתב העת.

{/sliders}