Items filtered by date: יולי 2017

בשעה טובה, ניתנת האפשרות לקוראי הספרייה, לשלם תשלומים לספרייה באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט.
הקישור נמצא באתר הספרייה -- חשבון אישי -- תשלומים וקנסות, וכן, בדף תעריפי הספרייה, בדף שירותי השאלה ובדף השאלה בין ספריתית.

- רק קוראים שרשומים בקובץ הקוראים שלנו יכולים לבצע תשלום.

- התשלום בכרטיס אשראי בלבד ובתשלום אחד.

- ניתן לשלם כל סכום החל מ-1 ₪.

- מיד עם ביצוע התשלום, החיוב מזוכה בחשבונו האישי של הקורא ונשלחת אליו הודעת דוא"ל המאשרת את התשלום.

תשלום מקוון