Items filtered by date: נובמבר 2018

150 שנה להתישבות הטמפלרים בארץ ישראל


ב-6.11.18 התקיים באודיטוריום מוזיאון הכט כנס חוקרים לציון מלאת 150 שנה להתיישבות הטמפלרים בארץ ישראל. אגודת הטמפלרים [ Tempelgesellschaft] נוסדה בגרמניה בשנת1861, וגיבשה עדה נוצרית משיחית, אשר נטלה על עצמה שליחות לברוא עם נוצרי חדש, 'עם האל', שיכשיר את הלבבות ואת ארץ האל, היא ארץ ישראל, לבואו מחדש של משיחם. מאוקטובר 1868 ועד אפריל 1948 פעלו כמה מאות משפחות טמפלריות בשבע מושבות בארץ, והיו לגורם משמעותי בתהליך המודרניזציה שלה בכל תחומי החיים. החותם אשר הותירו בנוף הארץ מוכר לכל העובר בחוצות ירושלים, יפו, תל אביב וחיפה, והוא משולב בנוף ההווה ומעניק לו נופך ייחודי. הכנס שארגנו הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה, הספרייה והמועצה לשימור אתרי מורשת, היה פתוח לציבור הרחב והציג את המחקרים העדכניים ביותר בתחומים שונים: היסטוריה של א''י, גיאוגרפיה היסטורית, אדריכלות, חקלאות וטכנולוגיה, ובמיוחד שימור המורשת הבנויה והמוחשית של הטמפלרים. לכנס הגיעו במיוחד כמה מצאצאי משפחות הטמפלרים שנולדו בארץ ופעילים כיום באגודה בגרמניה ובאוסטרליה.

עם סיום הכנס נפתחה בקומת הכניסה לספרייה תערוכה לציון האירוע. בתערוכה מוצגת מגילת אבן הפינה מבית הספר בשרונה שנחשפה תוך כדי עבודות השיפוצים בבית חולים ליולדות בקריה וכן חפצים, מסמכים ותמונות הקשורים להיסטוריה של אגודת הטמפלרים ולתרומתם לפיתוח החקלאות, התחבורה, הבנייה והתעשייה בארץ ישראל. התערוכה תהיה פתוחה מספר חודשים. לתמונות מהכנס ופתיחת התערוכה

למחרת הכנס ב-7.11.18 נערך יום סיור לשרונה במסגרתו ביקרו הטמפלרים באחד הבתים שגדלו בו - בית שהפך לימים למשרדו של ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון. לתמונות מיום הסיור
לכתבה ששודרה בחדשות "כאן 11" על הסיור