חמישי, 17 יולי 2014 06:11

מכתבים מרגשים מהספקים שלנו בחו"ל

בעקבות המצב...מכתבי תמיכה ועידוד לישראל מספקים שלנו בחו"ל. מצורפות שתי דוגמאות שנשלחו לצילה הראל מענף שירותים טכניים בספרייה שלנו 

Dear Cecilia and staff at the Library,
Israel is in our thoughts and our prayers.  We have been thinking about you this entire time and how difficult it must  be under the current matsav.  We all hope it will end soon and life will get back to “normal”.  We sit watching the  news and can’t believe the way the situation is presented in the American press.  We all hope for peace. May it  come soon.
The content and views expressed in this email reflect my personal views and not the views of the Library of  Congress.
Regards to all. Be safe.  Gail

Library of Congress
Israel/Judaica Section
Asian Middle Eastern Division

 
Dear Cecilia,
The news I see about the tense situation in Israel is making me very sad and I feel so helpless. I want to express my sincere concerns to you, your friends, colleagues and family.  I hope very much that this will be solved without any further damage, pain, loss and sadness. My thoughts and prayers are with you. Please accept my sincere good wishes for peace and quietness in wonderful Israel! 
 
 
Ferda