gallery1 gallery2 gallery3 gallery4

תכנית יום העיון

15:00 - טקס פתיחת התערוכה לכבוד הגב' דליה למדני, ברחבת הכניסה לספרייה, בבנין הראשי

15:30 - 16:00 - התכנסות וכיבוד קל ברחבת אודיטוריום הכט

16:00 - 16:15 - ברכות
                        מר עמוס שפירא, נשיא האוניברסיטה
                        פרופ' ראובן שניר, דיקן הפקולטה למדעי הרוח
                        פרופ' יוסי ציגלר, הראש האקדמי של הספריה
                        פרופ' גיא בר-עוז, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה

16:15 - 17:45 - מושב ראשון - יו"ר המושב: ד"ר תמי אלמוג, החוג ללמידה הוראה והדרכה, אוניברסיטת חיפה ומוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, טכניון

                       מוצרי בסיס במטבח הארצישראלי של תקופת המקרא - פרופ' גיא בר-עוז, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה

                       תרבות הפאבים בתל אביב: זוית אישית - רועי לישצ'ינסקי

                       הגודל כן קובע: שפים ישראלים מבשלים לאומיות - ד"ר ניר אביאלי, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

                      "תרבות האוכל בישראל" - הרצאה וחידון נושא פרסים - פרופ' עוז אלמוג, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה
                     
                       להרצאות המוקלטות

17:45 - 18:15 - הפסקה
                      
18:15 - 19:30 - מושב שני - יו"ר המושב: פרופ' רותם קובנר, החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה

                        מהמטבח הערבי הקדום ועד למטבח הערבי המודרני - ד"ר נוף עתאמנה אסמעיל

                        האוכל המקראי: ביטוי של טבע ואמונה - ד"ר טובה דיקשטיין, נאות קדומים

                        שני נרטיבים של אוכל ישראלי - פרופ' ליאורה גביעון, הפקולטה לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים
       
                        להרצאות המוקלטות

19:30 - דברי סיכום


הכניסה חופשית. הציבור מוזמן.