libcard connhome ophours
emailref chat 1on1
refworks rooms contactush1
×

שגיאה

קטגוריה לא נמצאה

הודעות, עדכונים וחדשות

שינויים בשעות פתיחת הספרייה
שעות פתיחת הספרייה עד תחילת שנה"ל תשע"ה:  
ימים א' - ה' 08:00 - 17:00 שירותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני סגירת הספרייה.
בימי ו' הספרייה תהיה סגורה. 

פתיחת האגף הדרומי עד השעה: 20:00 
האגף הדרומי (החדש) יהיה פתוח עד שעה 20:00 בימים: א' ב' ד'.  האגף יהיה פתוח כמקום למידה ללא שירותי ספרייה. לעיונכם: שעות פתיחת הספרייה
ההשאלות וההזמנות שלי ("כרטיס קורא")
כדי להחזיר בזמן פריטים הדרושים לקורא אחר ולהימנע מאיחורים וקנסות מיותרים הקפידו לעקוב בקישור: "ההשאלות וההזמנות שלי"  אחר הודעות הספרייה. 
תיבת החזרת ספרים בקומה - 4
במועדים בהם הספרייה סגורה מוצבת לשירותכם תיבת החזרת ספרים בקומה-4 במגדל אשכול.
ספר שיוחזר לתיבה יזוכה במועד הפתיחה הבא של הספרייה.