libcard connhome ophours
emailref chat 1on1
refworks rooms contactush1
×

שגיאה

קטגוריה לא נמצאה

הודעות, עדכונים וחדשות

שעות פתיחת הספרייה במהלך שנה"ל:
ימים א'-ה' 18:00 - 08:00     
יום ו'        13:00 - 08:00
שירותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני סגירת הספרייה.
שנת לימודים מוצלחת ופוריה!
ההשאלות וההזמנות שלי ("כרטיס קורא")
כדי להחזיר בזמן פריטים הדרושים לקורא אחר ולהימנע מאיחורים וקנסות מיותרים הקפידו לעקוב בקישור: "ההשאלות וההזמנות שלי"  אחר הודעות הספרייה. 
תיבת החזרת ספרים בקומה - 4
במועדים בהם הספרייה סגורה מוצבת לשירותכם תיבת החזרת ספרים בקומה-4 במגדל אשכול.
ספר שיוחזר לתיבה יזוכה במועד הפתיחה הבא של הספרייה.