סיפור חוויתי כיתתי

המטרה היא שיחזור של חוויה מעניינת שעברה הכיתה, והעמקה בנושאים הקשורים אליה. דוגמאות לחוויה כיתתית: טיול כיתתי, ביקור במאפייה, חגיגת "ליל הסדר" בביה"ס ועוד.

החומרים:

המקור הראשון והעיקרי לשחזור האירוע הם התלמידים עצמם. תוך ישיבה עם הכיתה בספריה אנו דנים בחווייה, ו"מספרים" אותה. המורה מתחיל את השיחה בהעלאת שאלות או חוויות מהאירוע. רצוי לצלם תמונות במהלך האירוע, שכן אלו משמשות כבסיס מרכזי לשחזור. חומר נוסף הוא הספרים בספריה: יש להכין מראש ספרים קיימים בנושא שסביבו מתמקדת החוויה, ובנושאים הקשורים אליו. על הספרים להיות בפורמטים מגוונים, תוך הקפדה על צילומים ואיורים מושכים. ניתן להשתמש גם בערכים המלווים בצילומים מתוך אנציקלופדיות לילדים ולנוער.

מהלך הפעילות:

תוך כדי הדיון הכיתתי בחוויה, רושם אחד המורים או המדריכים את עיקרי השיחה: את שאלות המורה ואת תגובות התלמידים (כולל ציון שמם). תוך כדי השיחה ולאחריה, בוחרים התלמידים תמונות מתוך ספרי המידע או הסיפורים שנבחרו. יש לצלם את התמונות שנבחרו ע"י התלמידים מהספרים, ולציין על הצילום את מקור התמונה. התלמידים גם נעזרים בצילומים מהמאורע עצמו כדי לספר עליו.

עריכת החוברת:

מצד אחד של הדף תופיע תמונה מספר או תמונה מצולמת מהאירוע, ובמקביל, בדף הנגדי - הטקסט שנאמר ע"י התלמידים. לאחר שהכנו את "הסיפור החוויתי" ולאחר שערכנו וכרכנו אותו, חזרנו עם החוברת אל התלמידים במפגש שלאחר מכן. גם בשלב זה הוסיפו התלמידים תגובות, ואלו נרשמו אף הן.

דוגמא

החוויה: טיול ברכבת לנהריה.

- המורה: אפשר לנסוע לנהריה במכונית או באוטובוס או ברכבת.
- תלמידים: נסענו ברכבת.
- המורה: בהתחלה עמדנו כי...
- תלמידים: לא היה מקום.
- המורה: כשנסענו ברכבת הסתכלנו דרך החלון וראינו...
- תלמידים: בתים, אוטובוס, אוניה בים, אנשים.
- המורה: כשהגענו לנהריה ירדנו מהרכבת, הלכנו וראינו הרבה חנויות.
- תלמידים: חנות פרחים, חנות בגדים, חנות של שוקולדים, בורגר-ראנץ'.
- המורה: דני נתן כסף לאיש שניגן על חצוצרה ברחוב.
- דני: הוא ניגן מוזיקה בחצוצרה, שירים.