חוברת ספרים אהובים

במהלך הפעילות בספריה אנו מצלמים עבור כל תלמיד את דף הכריכה של ספר שאהב. רצוי כי כל תלמיד יבחר בנוסף גם דף פנימי אותו אהב במיוחד בתוך הספר (אפשר לנסות לעקוב לגבי עמודים בהם מתעכב התלמיד זמן ממושך יותר). לאחר צילום הדפים מקבל אותם התלמיד יחד עם הספר, ואם הוא מעוניין בכך, הוא יכול לצבוע את הדפים שצולמו עבורו. בסיום השנה אנו כורכים יחד את כל הדפים שנבחרו ע"י התלמיד ל"חוברת ספרים אהובים", אותה הוא יכול רשאי לכיתה או לביתו. החוברת מהווה כעין "רשימה מצולמת"של ספרים אהובים.