שמוש בחומרים וזכויות יוצרים

התמונות באתר נמסרו לספריה מתוך הסכמה לשלבן באתר ספרית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה, ולהעמידן לרשות הצבור לשימוש פרטי ולצורכי הוראה ומחקר.
התמונות נגישות לציבור הרחב במסגרת שימוש הוגן  ובהתאם ל:פורום השכלה נגישה עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקרציטוט ומתן קרדיט

בכל שימוש בתמונות האתר יש לציין את מקורן:

שם הצלם: הנס קשוב
מתוך: אתר אלבום הקורפורל, ספריית יונס וסוריאה נזריאן, אוניברסיטת חיפה, 2014,
http://lib.haifa.ac.il/collections/corporal/index.php/2014-04-01-10-58-24

+ תאריך צפייה אחרון.


בציטוט הערה והתייחסות להסבר על התמונות יש לציין כמקור את:

פרופ' יוסי בן-ארצי, (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה), מתוך:
אתר אלבום הקורפורל, ספריית יונס וסוריאה נזראין, אוניברסיטת חיפה, 2014,
 
http://lib.haifa.ac.il/collections/corporal/index.php/2014-04-01-10-58-24 + תאריך צפייה אחרון.