הפקת האלבום הדיגיטלי
שימור דיגיטלי, ערכי סריקה ופורמטים


אלבום הקורפורל נמסר לספריה על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי לצורכי שימור דיגיטלי והעמדת תוצרי המחקר הקשור בתצלומים לקהילה האקדמית ולציבור הרחב.

האלבום המקורי הגיע למחלקת המדיה של ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה, מחלקה המתמחה בדיגיטציה של חומרים ויזואליים, במצב שימור פיסי טוב למדי, אולם, מידע על סוג ההדפסה, סוג הנייר ופלטת הצבעים המקורית (ספיה או אחרת) לא היה מצוי בידנו, ולא הייתה לנו כל דרך להעריך את מידת השינויים הפיסיים שעברו על התצלומים במהלך הזמן.

נקודת המוצא לשימור הדיגיטלי היתה, אם כן, מצבם הפיסי הנוכחי של התצלומים.

לאחר בדיקות מעמיקות בספרות המקצועית, וסריקת התצלומים גם בשחור ולבן וגם בצבע לצורכי השוואה, הוחלט לשמר את התצלומים באמצעות סריקה צבעונית ששיקפה בצורה נאמנה את מצבם העכשווי.
בנוסף על סריקה של כל תמונה בנפרד סרקנו גם את העמודים השלמים של האלבום, על מנת לשמר את אופן ההגשה המסורתי שלו ולאפשר למשתמש "לדפדף" בדפיו.
תצלומי האלבום נסרקו ברזולוציה של 600dpi ונשמרו בפורמט tif שהוא סטנדרט השימור הגבוה ביותר המקובל כיום בעולם השימור הדיגיטלי. קבצי התמונות וקבצי המטהדאטה נטענו למערכת ניהול האובייקטים של הספריה, מערכת המאפשרת, בין השאר, עדכון - במידה ומגיע מידע חדש על התמונות. כל הקבצים (הן קבצי התמונות והן קבצי המטהדאטה שלהן) מתוחזקים בשרת מגובה.

את מדבקות הזיהוי שהוסיף הנס קשוב לתצלומים באלבום הפיזי, הוספנו למקביליהם הדיגיטליים באמצעות תוכנת Photoshop לשם שימור והנגשה של הזיהוי והמראה המקורי.
עיבוד מינימלי של התמונות נעשה אף הוא בתוכנת Photoshop. תהליך העיבוד נעשה מתוך כוונה לשמור על אותנטיות מירבית והוא כלל בעיקר ניקוי לכלוכים שאינם חלק מהתצלום ותיקון נזקי זמן וטבע, במידת האפשר. ערכי העיבוד נקבעו באמצעות פרופילי צבע מקצועיים של תוכנת הסריקה המקצועית silver fast המשמשת אותנו לצרכים שכאלה.