דברי תודה
יוסי בן-ארצי

רבים וטובים סייעו למהלך הבאתו של האלבום לידיעת הציבור ולהפקתו של האתר שבפנינו, ולכולם חייב אני תודה והוקרה עמוקים:

- ראש וראשון הוא מר הרולד טית'ר ז''ל, אשר מצא לנכון למסור למדינת ישראל את המתנה האישית, אותה קיבל מחייליו וחבריו היהודים עימם שירת בארץ ישראל, כמחווה של אהדה ותמיכה במדינה אותה הקימו פיקודיו;

- למר דן אשבל, שגריר ישראל בפינלנד, אשר עמד על חשיבות האלבום והעבירו לרשותי כבר ב-1991, דאג שייכתב מכתב תודה למר טית'ר, ושמר אמונים לאוניברסיטת חיפה עת נמסר לידיו האלבום, ונוכח לדעת שיש בו ערך מחקרי והיסטורי;

- לפרופ' ארנון סופר, על הפניית מר דן אשבל אליי;

- לדורון קשוב והילה נבון, ילדיו של הנס קשוב, אשר העמידו לרשותנו מידע רב ערך על תולדות משפחתם הרחבה, ועל הצלם ועורך האלבום, אבי המשפחה מר הנס קשוב ז''ל;

- לספריית יונס וסראייה נזריאן של אוניברסיטת חיפה, אשר התגייסה ברוח טובה להפקה שבפנינו: ליו''ר האקדמי פרופ' יוסי ציגלר, למנהלת גב' פנינה ארז, לסגנית המנהלת וראש ענף מערכות מידע ספרייתיות גב' נעמי גרידינגר, לראש תחום המדיה גב' אורה זהבי, ולצוותי המדיה ומערכות המידע של הספריה - גב' קרן ברנר, גב' מרינה קאלאך, גב' ג'ני כרמל ומר בועז דותן;

- ובמיוחד- תודה לגב' שרון שפירא-גלאובך, ש'נדלקה' ונרתמה בחפץ לב לסייע בכל הקשור לארגון החומר הסרוק, לעריכת החומר ושילובו באתר, לאיסוף המידע ולליווי הפרוייקט;

- למסייעים בזיהוי התמונות: ד''ר ירון פרי מהחוג ללימודי א''י , פרופ' מחמוד יזבק מנצרת, מר מיכאל תותרי מנצרת, מר עמרי שלמון מקיבוץ גשר, ד''ר ירח פארן מקיבוץ האון, ד''ר אסתי ינקלביץ האמונה על תולדות טבריה והמושבות, מר עופר אבידב מנהלל, ד''ר דב גביש המומחה לתצלומי האוויר, ד''ר רבקה ירמיאש מרשות שדות התעופה, על הסיוע בנושא המטוסים והטייסות, למר חן מלינג, מנהל מוזיאון הרכבת, על הסיוע בנושאי רכבות ומסילות, למר רוני קניגסברג מאוניברסיטת חיפה, למר שאול כוכבי מקבוץ הזורע, ולמר דניאל שני.