Home

11v b

 

nextpic backbutton backpic
ירושלים:
מראה מקטע העיר העתיקה על רקע הר הזיתים; הר הבית והכותל המערבי מוארים. בחלק התחתי נראה הרובע המוגרבי שרובו נהרס ב-1967 . מעבר להר הבית במדרון הר הזיתים אזור 'גת שמנא' ומתחם 'אוגוסטה ויקטוריה' בקו הרכס.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Jerusalem.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.