Home

15v a

 

nextpic backbutton backpic
מחנה מעצר ליד טבריה, מתיחת גדרות תיל:
איש המשטרה הבריטית עם כפפות מיוחדות למתיחת חוטי תיל.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום: Prison camp near Tiberias.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.