5f b

nextpic backbutton backpic

קיבוץ משמר העמק:
תמונה מכיוון צפון-מערב לדרום-מזרח של קיבוץ משמר העמק, אותו זיהה הצלם בטעות כ'עין חרוד'. במרכז - מגדל המים  הנמצא במקום גם בימינו [פברואר 2014] ולשמאלו בית הילדים הראשון של הקיבוץ, אשר נפגע בהפגזת תותחי קאוקג'י במערכה על משמר העמק באפריל 1948, ומאז שופץ ושונה בעיצובו. משמאל למגדל ובמרחק ניתן להבחין בכפר ע'ביא א-תחתא ובית השיח' שלו, שנעזבו במהלך הקרבות ב- 1948, ומימין מעבר לחורשה בתי הכפר ע'ביא-אל-פוקא שחלש על הקיבוץ ונכבש במהלך הקרבות; תמונה כמעט זהה, משנת 1939, ראה:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3522377,00.html

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Ain Charod.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.