6v b

 

nextpic backbutton backpic

קו צינור הנפט (מוצול-חיפה):
חפירה והנחה של קווי צינור הנפט ממוצול בצפון עיראק לחיפה, מתחם בתי הזיקוק. הפעולה הושלמה ב- 1938; הקו נכנס לארץ ישראל בעמק הירדן למרגלות 'כוכב הירדן', טיפס לרמת כוכב וממנה דרך עמק יזרעאל לחיפה. קו דומה הונח לעבר טריפולי שבלבנון. הצינורות היו יעד מרכזי לפעולות טרור של ערביי א''י בזמן ה'מרד הערבי' ; אורך הקו היה 942 ק''מ וקוטר הצינור בראשיתו 12 אינץ', ובמוצאו 8 אינץ'. לאורכו נבנו 5 תחנות שאיבה שסומנו כ- H 1-5, כלומר לכיוון HAIFA; תפוקת ההזרמה היתה 2 מיליון טון נפט גולמי בשנה. ליטר נפט גולמי הגיע בתוך 10 ימים ממוצול לחיפה. הנפט זרם בקווים אלה כעשור, עד 1948, והפעלתו נעשתה על ידי חברת Iraq-Petroleum Company (IPC).

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: The oil pipe line.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.