6v d

 

nextpic backbutton backpic

''מה חשב הרועה על 'חצאיות'':
ה'חצאיות' הן הלבוש הסקוטי המסורתי של חיילי גדודי ה'היילנדרס' הסקוטיים [Highlanders] ששירתו בא''י בימי המרד הערבי. משמעות המילה KILT היא ''קיפול הבגד סביב הגוף''. נראה כי התמונה צולמה בעת מארב או סיור שנערך בגליל, בו הפתיעו רועה מקומי במעבר הנחל. רכס ההרים נראה כרכס מירון, במבט מכיוון צפון מזרח, ליד אחד מסעיפי נחל עמוד העליון; ייתכן כי הכפר הנראה למרגלות ההר בצד השמאלי הוא הכפר הערבי מירון, על שרידיו הוקם מושב מירון.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: What did shepherd think of kilts?.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.