10f d

 

nextpic backbutton backpic
גידור ישוב יהודי:
גידור יישובים כחלק מהגנה עליהם בשיטת ההתיישבות ''חומה ומגדל''. בתמונה נראים ברקע מורדות הרים המזכירים את הגלבוע וייתכן כי הגידור הוא של בית השיטה;

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Wiring jewish colony.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.