Home

1f c

nextpic backbutton backpic

נהלל:
מבט אווירי על נהלל מדרום מזרח לצפון מערב; בתצלום נראים בבירור יסודות התכנון הפיזי של מושב העובדים הראשון, מעשה ידיו של ריכרד קאופמן: חלוקה שוויונית אופטימלית של משקי החברים מסביב לרחוב המרכזי ['העיגול'], ורדיאנים של נחלות החלקות החקלאיות והגידולים השונים בהן; במרכז ה'עיגול' מבני הציבור, השיווק המשותף ובתי ה'לא חקלאים'; לכיוון צפון מערב נראית הדרך הראשית לחיפה- כיום כביש 75; המכלול הבנוי הלבן הצמוד מצפון לו הוא 'משטרת הרוכבים -נהלל', בהמשך- 'משק שטוק' שהפך לחוות הניסוי 'נוה יער' ומולו מדרום לכביש הרחוב הראשון של מושב בית שערים [נוסד 1926] ; מעט הלאה נראית רמת ישי בראשיתה [נוסדה 1925/6].

- כותרת הזיהוי המקורית מתוך האלבום: Nahalal.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.