Home

1f b
nextpic backbutton backpic
נחל תבור:
התמונה משקפת את החתך הגיאולוגי באזור המזרחי של הנחל.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Wadi Birah

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.