שימוש הוגן וזכויות יוצרים


הספרייה תספק העתקים בדפוס או בפורמט דיגיטלי של חומרים מהאוסף שלה על פי חוק זכות יוצרים. ייתכן שיידרש אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים. בתנאים מסוימים המפורטים בחוק, הספרייה יכולה לספק עותק של יצירה, בחלקה או במלואה, לצורך מחקר או שימוש אישי (בין יתר) על פי הנחיות לשימוש הוגן. אם משתמש מגיש בקשה לצלם, או עושה שימוש בצילום, מעבר ל"שימוש הוגן", הרי שהמשתמש יהיה אחראי להפרת זכויות יוצרים. הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה אם, לפי שיקול דעתה, מילוי הבקשה יהיה כרוך בהפרת חוק זכות יוצרים.

שימוש הוגן 

ספריות אקדמיות בארץ נוהגות על פי המסמך של פורום השכלה נגישה המפרט את עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצורכי הוראה ומחקר.

השימוש בעיתונות אלקטרונית, ספרים אלקטרוניים ומאגרי מידע לרבות מאגרים של תמונות קול ונתונים, מחייב לכבד את זכויות היוצרות והיוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה" והמו"לים. הורדת טקסט מלא של ספר אלקטרוני, חוברת או כתב עת בשלמותם, ו/או הורדה במספרים מסחריים ובאופן שיטתי של חלקים ממאגרי מידע וכתבי עת, אסורה ומהווה עבירה על חוקי זכויות היצירה.

הגישה למקורות והשימוש בהם מותרים לקהילת אוניברסיטת חיפה ומיועדים לשימוש אישי בלבד, לצורכי מחקר או לימוד ולא לשימוש מסחרי. הפצה או מתן גישה לכל גורם שאינו משתייך לאוניברסיטה אסורה בהחלט.

הפרת כללים אלו עלולה להוביל להגבלת הגישה למקורות לכלל האוניברסיטה, ומהווה עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות האוניברסיטה. לקהילת אוניברסיטת חיפה ניתנת גישה למשאבים האלקטרוניים של הספרייה ממחשבים שמחוץ לקמפוס.

זכויות יוצרים

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (ישראל) חל על ביצוע צילומים, סריקות והעתקים אחרים של חומר מוגן בזכויות יוצרים או יוצרות, כגון טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"). ניתן לעשות בחומר המוגן "שימוש הוגן" בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין (סעיף 19 לחוק זכות יוצרים). שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן וציון מקור הציטוט. אסור לבצע בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבוד או בשם בעל.ת זכויות היצירה בו.
בכפוף לדין, אין להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, וקבצי קול ו/או וידאו בפרט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מבעל.ת זכויות היצירה.


השאלה בין-ספרייתית וזכויות יוצרים 

הספרייה תספק העתקים בדפוס או בפורמט דיגיטלי של חומרים מהאוסף שלה במסגרת מגבלות החוק. ייתכן שיידרש אישור בכתב מבעלי.ות זכויות היצירה. בתנאים מסוימים, לפי המפורט בחוק, הספרייה יכולה לספק עותק של יצירה, בחלקה או במלואה, לצורך מחקר או שימוש אישי (בין יתר) על פי הנחיות לשימוש הוגן. הוגשה בקשה לצלם, או לעשות שימוש בצילום, מעבר ל"שימוש הוגן", הרי שהאחריות להפרת זכויות היצירה תהיה על המבקש.ת. הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה אם, לפי שיקול דעתה, מילוי הבקשה יהיה כרוך בהפרת החוק.

פרויקט סריקת תזות בדפוס

ספריית אוניברסיטת חיפה משמשת כספריית הפקדה לעבודות מחקריות לתואר שני ולתואר שלישי המוגשות באוניברסיטת חיפה. בהתאם לתקנון לימודי תואר שני/שלישי מחוייבים תלמידות ותלמידי התארים המתקדמים למסור עותקים מעבודותיהם בדפוס ובשנים האחרונות גם בפורמט דיגיטלי. לאחרונה, החלה הספרייה בפרויקט סריקה של עבודות תזה שהוגשו בדפוס בלבד בשנים קודמות. עבודות אלו יתווספו לאוסף הדיגיטלי הקיים היום הכולל אלפי תזות. התזות הדיגיטליות נשלחות גם למאגר ProQuest Dissertations & Theses Global. 

לשאלות ולבירורים בנושא העותק הדיגיטלי יש לפנות לדנה לוטן בכתובת הדוא"ל הבאה: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

להסרה ממאגר ProQuest Dissertations & Theses Global יש לשלוח בקשה בקישור המצורף.


אחריות

הספרייה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו לך או לצד ג' כלשהו, כתוצאה ישירה או עקיפה התעלמות מזכויות היצירה של קהילת האוניברסיטה.

Standard publisher licenses

© 2024 جميع الحقوق محفوظة لجامعة حيفا – المكتبة،/ جادة ابا حوشي 199 جبل الكرمل،. ص.ب 3338 - حيفا, 3103301 / إتصل بنا / 04-8240289
Live chat