שימוש הוגן וזכויות יוצרים

ספריות אקדמיות בארץ נוהגות על פי המסמך של פורום השכלה נגישה המפרט את עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצורכי הוראה ומחקר.

השימוש בעיתונות אלקטרונית, ספרים אלקטרוניים ומאגרי מידע לרבות מאגרים של תמונות קול ונתונים, מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה" והמו"לים. הורדת טקסט מלא של ספר אלקטרוני, חוברת או כתב עת בשלמותם , ו/או הורדה בכמויות מסחריות ובאופן שיטתי של חלקים ממאגרי מידע וכתבי עת, אסורה ומהווה עבירה על חוקי זכויות יוצרים.

הגישה למקורות והשימוש בהם מותרים לסגל וסטודנטים של אוניברסיטת חיפה ומיועדים לשימוש אישי בלבד, לצורכי מחקר או לימוד ולא לשימוש מסחרי. הפצה או מתן גישה לכל גורם אחר שאינו משתייך לאוניברסיטה אסורה בהחלט.

הפרת כללים אלה עלולה להוביל להגבלת הגישה למקורות לכל האוניברסיטה, ומהווה עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות האוניברסיטה. לסגל וסטודנטים של אוניברסיטת חיפה ניתנת גישה למשאבים האלקטרוניים של הספרייה ממחשבים שמחוץ לקמפוס.


זכויות יוצרים

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (ישראל) חל על עשיית צילומים, סריקות והעתקים אחרים של חומר מוגן בזכויות יוצרים, כגון: טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן). המשתמש רשאי לעשות בחומר המוגן "שימוש הוגן" בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין (סעיף 19 לחוק זכות ייוצרים). שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודם או בשם של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, וקבצי קול ו/או וידאו בפרט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מבעל זכויות היוצרים.

השאלה בין-ספרייתית וזכויות יוצרים 

הספרייה תספק העתקים בדפוס או בפורמט דיגיטלי של חומרים מהאוסף שלה על פי חוק זכות יוצרים. ייתכן שיידרש אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים. בתנאים מסוימים המפורטים בחוק, הספרייה יכולה לספק עותק של יצירה, בחלקה או במלואה, לצורך מחקר או שימוש אישי (בין יתר) על פי הנחיות לשימוש הוגן. אם משתמש מגיש בקשה לצלם, או עושה שימוש בצילום, מעבר ל"שימוש הוגן", הרי שהמשתמש יהיה אחראי להפרת זכויות יוצרים. הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה אם, לפי שיקול דעתה, מילוי הבקשה יהיה כרוך בהפרת חוק זכות יוצרים.


אחריות

הספרייה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה התעלמות מזכויות היוצרים של סגל או סטודנטים של האוניברסיטה.

Standard publisher licenses

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لجامعة حيفا – المكتبة،/ جادة ابا حوشي 199 جبل الكرمل، حيفا 3498838 / إتصل بنا / 04-8240289
Live chat