שאלות נפוצות

  • האם קיימים מדדי השפעה נוספים? Open or Close
    עם השנים פותחו גרסאות שונות למדד ה-Impact Factor שלThomson Reuters, בהם מדד השפעה ל-5 שנים (מספר הציטוטים בשנה חלקי מספר הפרסומים של כתב העת שראו אור בחמש השנים שקדמו לה), מדד השפעה המתעלם מציטוטים עצמיים, ומדד Eigenfactor, המחשב ממוצע משוקלל הנותן משקל גבוה יותר לציטוטים שמקורם בכתבי עת חשובים יותר.
  • איך מחושב מדד ה-Impact Factor? Open or Close
    ערך המדד Impact Factor של כתב עת לשנה מסוימת (למשל, 2015) מחושב כך: היחס בין מספר המאמרים הניתנים לציטוט שפורסמו בכתב העת בשנתיים הקודמות (2014-2013) למספר הציטוטים של מאמרים אלה בשנה הנמדדת (2015).
    לדוגמה, IF בציון 3 מייצג 3 ציטוטים בממוצע לכל פרסום בר-ציטוט שראה אור בכתב העת בשנתיים שקדמו לשנת המדד.
    שימו לב שערכי המדד של שנה מסוימת (2015) מתפרסמים למעשה רק במהלך השנה העוקבת (2016).