כמה צוטטתי?

מאגרי המידע שיפורטו להלן מכסים טווח רחב של פרסומים אקדמיים במספר רב של דיסציפלינות. במאגרים אלה, לצד כל פרסום מצוין מספר הציטוטים שלו בפרסומים אקדמיים אחרים הנכללים במאגר. קיימת חפיפה מסוימת בין המקורות (כתבי העת הנכללים בכל מאגר), אך לכל מאגר מדיניות שונה המתייחסת להיקף הכיסוי ולמקורות המידע הנכללים בו. לדוגמה, Web of Science ו-Scopus כוללים בעיקר כתבי עת שפיטים (Peer Reviewed). לעומתם, Google Scholar כולל מקורות מסוגים נוספים, שאינם אקדמיים בהכרח (כגון ניירות עמדה של גופי מחקר, דוחות ממשלתיים וציבוריים, מצגות ועוד).
מדריך קצר למציאת סך כל הציטוטים של חוקר ב- Publish or Perish, Google Scholar, Scopus, Web of Sciece

Web of Science Core Collection:

מאגר המידע הביבליוגרפי הוותיק WoS נחשב למאגר האיכותי ביותר (כתבי העת הנכללים בו עומדים בקריטריונים גבוהים של איכות אקדמית). במאגר נכללים כתבי עת מחקריים בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החברה, מדעי הרוח ואמנויות, המשויכים לכ-230 קטגוריות נושא. ניתן לחפש מאמרים על פי שם המאמר, שם המחבר, שם כתב-העת, וגם לפי סוג הפרסום, שפה, שנת הפרסום, קרנות תומכות ועוד. ברשימת התוצאות, לצד כל פרסום מופיע מספר הציטוטים (Times Cited), ובלחיצה על המספר תוצג רשימת הפרסומים המצטטים במלואה. קישור ליצירת דו"ח ציטוטים (Create Citation Report) מופיע בצד כל סט של תוצאות חיפוש. הדו"ח מציג מדדים נוספים, כגון מספר הציטוטים הממוצע לפרסום, מספר הציטוטים בניטרול ציטוטים עצמיים, מדד הירש (h-index) וכן תצוגה גרפית של פילוח הציטוטים לפי שנים ועוד.

Scopus:

מאגר המידע הרב תחומי Scopus כולל מגוון רחב יותר של מקורות שפיטים, ובהם כתבי עת מדעיים, סדרות, ספרים, ועידות וכנסים, במדעים מדויקים, מדעי החברה, מדעי הרוח ואמניות. ניתן לחפש מאמרים על פי מאפיינים שונים, כולל שם המחבר או שם המוסד האקדמי (במאגר זה כלים יעילים ביותר לזיהוי פרסומי המחבר, כגון Author Search, הכוללים יכולת לערוך פרטים מזהים ב-ORCiD). גם מאגר זה מכיל כלים לניתוח ציטוטים וכתבי עת. ברשימת התוצאות, לצד כל פרסום מופיע מספר המייצג את הציטוטים (Cited By), ובלחיצה על המספר תוצג רשימת הפרסומים המצטטים במלואה. ניתן לסמן מספר פרסומים, וליצור דו"ח ציטוטים (View citation overview) המציג מגוון מדדים נוספים, כגון מספר הציטוטים בניטרול ציטוטים עצמיים, מדד הירש (h-index) וכן תצוגה גרפית של פילוח הציטוטים לפי שנים. בתצוגת פרטי הפרסום, מופיעים פרטי הציטוטים האחרונים ומגוון מדדי ציטוט נוספים (פירוט מלא יופיע בלחיצה על View all metrics), בהם Field Weighted Citation Impact – מדד המאפשר לבחון את שיעור הציטוטים של פרסום כלשהו ביחס לממוצע הציטוטים של פרסומים אחרים מאותו הסוג (מאמר, סקירה, מכתב), שפורסמו באותה שנה (בני אותו גיל) ובאותו השטח.

Google Scholar:

מנוע החיפוש המוכר של Google מאפשר חיפוש במאגר הפרסומים Google Scholar. המידע על מספר הציטוטים מוגבל בהשוואה למאגרים האחרים שהוצגו, וכולל את מספר הציטוטים של הפרסום במאגר Scholar בלבד. במקרים בהם הפרסום נכלל גם במגר Web of Science, מצוין גם מספר הציטוטים במאגר זה. עבור חוקרים שיצרו פרופיל ב-Google Scholar ניתן להציג את מספר הציטוטים של כל פרסומי המחבר, h-index ועוד. עבור חוקרים ללא פרופיל, ולהצגת מדדים נוספים, יש להתקין את היישום Publish or Perish ולבצע בו את החיפושים.