דירוגי כתבי עת

מקובל לדרג את כתבי העת האקדמיים בהתאם למידת ההשפעה של המאמרים המתפרסמים בהם על המחקר ועל קהילת החוקרים. מדד ההשפעה (Impact Factor) הוא מדד כמותי המייצג את מספר הציטוטים הממוצע של פרסומים בתקופה מסוימת. המדד מאפשר להשוות בין כתבי עת שונים באותה הקטגוריה (דיסציפלינה), כאשר ערך מדד גבוה יותר מתיימר לייצג כתב עת חשוב יותר, כזה שהמאמרים שפורסמו בו זכו לתהודה רבה (ציטוטים רבים במאמרים אחרים).

(JCR) Journal Citation Reports - במאגר Journal Citation Reports ניתן למצוא את ערכי המדד Impact Factor המבוסס על נתוני הציטוטים במאגר Web of Science של חברת Clarivate Analytics (לשעבר ISI - Thomson Reuters).

SCImago - במאגר SCImago ניתן למצוא את ערכי המדד SJR המבוסס על נתוני הציטוטים של Scopus מבית Elsevier. 

מאגרים אלה מציגים גם את דירוג כתבי העת (Rank) על פי מדדי ההשפעה בקטיגוריות השונות (למשל, דירוג כתבי העת בתחום הביולוגיה). ניתן לחלק את רשימות הדירוג לארבעה חלקים (Quartiles) ולציין באיזה רבעון ברשימה נכלל כל כתב עת. לדוגמה, בשנת 2015 כתב העת Journal of Experimental Biology דורג על פי מדד ההשפעה (IF) במקום ה-17 מתוך 86 כתבי עת הנכללים בקטגוריה Biology במאגר JCR, ולכן נכלל ברבע הראשון –Q1. ערך המדד בשנה זו היה 2.914.
היזהרו מדירוגים מזויפים, ראו לדוגמה רשימת ארגונים שמייצרים מדדים מזויפים.

מאגרים נוספים לתחומי מחקר ספציפיים:

ניהול - Anne Wil-Harzing Journal Quality List
כלכלה - CitEc: Citations in Economics
מנהל עסקים - Chartered Association of Business Schools - Academic journal guide to business and management journals
משפטים:
1. Washington & Lee Law Journal Rankings  
2. "המדד האחיד": דירוג כתבי עת אקדמיים בתחום המשפטים (פרי עבודה של ועדה בין-מוסדית של נציגי הפקולטות למשפטים שבאוניברסיטאות).
מתמטיקה - American Mathematical Society MathSciNet
מדעי הרוח והחברה - ERIH PLUS (מאגר של כתבי עת המאושרים על ידי ESF, קרן המדע האירופאית. לחצו כאן להורדת קובץ אקסל מעודכן)