דירוגי כתבי עת

מקובל לדרג את כתבי העת האקדמיים בהתאם למידת ההשפעה של המאמרים המתפרסמים בהם על המחקר ועל קהילת החוקרים. לרוב, מדד ההשפעה מתבסס על כמות הציטוטים שקיבלו מאמרים שהתפרסמו בכתב-העת. ככל שהמדד גבוה יותר – כך נחשב כתב-העת לבעל השפעה רבה יותר בתחומו.

דירוגים הדרושים להגשת קורות חיים עם רשימת פרסומים 
על-פי הנחיות אוניברסיטת חיפה, יש לציין לצד כל פרסום את מדד ההשפעה של כתב-העת לפי JCR (המדד Journal Impact Factor) + רביעון בכל קטגוריה + דירוג יחסי מתוך סך כתבי-העת בקטגוריה.

בלומדה הבאה הסבר על שלושת הנתונים שיש לצרף לקורות החיים ומדריך על אופן השגתם.
הלומדה מציגה נתון נוסף בעל חשיבות – האחוזון בקטגוריה (Percentile). נכון להיום רשות המחקר משתתפת בעלות של פרסום בגישה פתוחה בכתבי-עת המדורגים בעשירון העליון באחת הקטגוריות שאליהן הם משויכים. מידע נוסף באתר רשות המחקר: "קול קורא לעידוד פרסום מאמר בגישה חופשית". גם מודל התקצוב נותן שיפוי גבוה יותר לאוניברסיטה עבור פרסומים בעשירון העליון.


לומדה

כלי לבדיקת דירוג ואחוזון עדכניים, לפי כתב-עת או קטגוריה 


דירוגים נוספים 

קיימים מאגרים נוספים שמפרסמים נתוני דירוג של כתבי-עת. חלקם רב-תחומיים, וחלקם עוסקים בתחומי-ידע מוגדרים. אלה הבולטים ביניהם:

Scimago - המאגר SCImago הוא רב-תחומי וניתן למצוא בו את ערכי המדד SJR המבוסס על נתוני הציטוטים של Scopus מבית Elsevier.
קישור למדריך   קישור למאגר

מאגרים לתחומי מחקר ספציפיים. 

מתמטיקה - דירוג MCQ (Mathematical citation quotient) נחשב לדירוג המקובל במתימטיקה באוניברסיטאות מחקר רבות ומבוסס על המאגר המתמטי MathSciNet.

• מדעי המחשב – דירוג Eigen Factor Score מתוך JCR וכן דירוג Core שיש להם דירוג זה וכן הליכי כינוסים (Proceedings)

• משפטים:

1. Washington & Lee Law Journal Rankings

2. "המדד האחיד": דירוג כתבי עת אקדמיים בתחום המשפטים (פרי עבודה של ועדה בין-מוסדית של נציגי הפקולטות למשפטים שבאוניברסיטאות).

• מדעי הרוח והחברה – יעודכן בהמשך


היזהרו מדירוגים מזויפים, ראו לדוגמה רשימת ארגונים שמייצרים מדדים מזויפים.

מידע נוסף: 

המדד Journal Impact Factor (JIF): מדד כמותי המייצג את מספר הציטוטים הממוצע של פרסומים בתקופה מסוימת, ומתפרסם במאגר המידע Journal Citation Reports (JCR). המדד מבוסס על נתוני הציטוטים במאגר Web of Science של חברת Clarivate Analytics (לשעבר ISI - Thomson Reuters). הוא מאפשר להשוות בין כתבי עת שונים באותה הקטגוריה (דיסציפלינה), כאשר ערך מדד גבוה יותר מתיימר לייצג כתב עת חשוב יותר, כזה שהמאמרים שפורסמו בו זכו לתהודה רבה (ציטוטים רבים במאמרים אחרים).
חזרה