פרסומים בתחום

ד"ר אהרוני י. (2016)  הערכה מדעית וקידום בשיטה אחרת – פחות מספרים ויותר מדדים איכותניים  עולם המידע (הערה: בסקירה תקציר למאמר: Fewer numbers,better science)


Setti, G. (2013). Bibliometric Indicators: Why Do We Need More Than One? IEEE Access, vol. 1, pp. 232-2446. DOI: 10.1109/ACCESS.2013.2261115

González-Pereira, B., Guerrero-Bote, V. P., & Moya-Anegón, F. (2010). A new approach to the metric of journals’ scientific prestige: The SJR indicator. Journal of informetrics, 4(3), 379-391. DOI: 10.1016/j.joi.2010.03.002

Guerrero-Bote, Vicente P., Félix Moya-Anegón (2012). A further step forward in measuring journals’ scientific prestige: The SJR2 indicator. Journal of Informetrics, 6(4):674-688. DOI: 10.1016/j.joi.2012.07.001