השאלת ספרים שמורים

לתלמידים ולסגל אין הגבלה על מספר הספרים שניתן לשאול בו זמנית. אוסף השמורים מאורגן בשיטת המדף הפתוח. כל קורא רשאי לגשת למדפים, לעיין ולבחור בספרים הרצויים לו. ההשאלה תבוצע בדלפק השאלה עם הצגת כרטיס המעיד על זכאות לשירותי ספרייה, כגון כרטיס תלמיד או כרטיס סגל.

משך זמן השאלתם של ספרים שמורים

ספר המסומן בפס שחור ניתן לשאול ללילה - משעתיים לפני סגירת הספריה עד 10:00 למחרת בבוקר. וכן לשעתיים במהלך היום או לסוף שבוע החל מיום ה' בשעה 15:45 ועד יום א' בשעה 10:00 בבוקר. ספר המסומן בפס אפור ניתן להשאלה בכל שעות פעילות הספריה למשך שלושה ימים.

החזרת ספרים שמורים

ההחזרה מתבצעת בכל שעות פעילות הספרייה. ספר המושאל ללילה יוחזר עד שעה 10:00 למחרת בבוקר. קנס על המאחרים יוטל בשל כל יום איחור, פרט לימים בהם הספריה סגורה. המאחרים בהחזרת ספר ו/או החייבים קנסות לא יוכלו לקבל שירותי השאלה עד להסדרת העניין. לקוח רשאי להגיש בקשה לביטול או הפחתה בקנס. ניתן להחזיר ספרים מאוסף השמורים בדואר. מועד הזיכוי הינו יום ההגעה למדור שמורים. ההחזרה בדואר הינה על אחריות הקוראים. לאחר שעות פעילות הספרייה ניתן להחזיר ספרים שמורים לתיבה בקומה 4 במגדל אשכול. מועד ההחזרה ייחשב כיום הפתיחה הקרוב ביותר של הספרייה.

הארכת ההשאלה של ספר שמור

הארכה אוטומטית תתבצע כל עוד לא יוזמן הספר על ידי קורא אחר. יש לבדוק ולהתעדכן בחשבון המשתמש האישי שבאתר הספרייה.
ספר המושאל ללילה (מסומן בפס שחור) לא ניתן להארכה.


© 2024 אוניברסיטת חיפה - הספריה כל הזכויות שמורות / שד' אבא חושי 199, הר כרמל, חיפה. ת"ד 3338, מיקוד 3103301 / ליצירת קשר / 04-8240289
Live chat